เยือนสถูปพระเจ้าอโศกทั้งสี่แห่งเมืองปาตัน ตำนานต้นกำเนิดพุทธศาสนาในหุบเขากาฐมาณฑุ

เนปาลเป็นต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา แต่ศาสนาพุทธก็ไม่ได้เติบโตต่อมาในเนปาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดำเนินไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศอินเดีย การกลับมาของศาสนาพุทธ ในเนปาลเกิดจาการขยายศาสนาพุทธให้กว้างไกลโดยพระเจ้าอโศก ทรงดำเนินการก่อสร้างเสาอโศกที่เป็นรู้จักกันอย่างดีที่เมืองลุมพินี และตามตำนานยังกล่าวว่าพระเจ้าอโศกได้เสด็จมายังเมืองปาตัน หรือละลิตปูร์ เพื่อสร้างสถูป 4 องค์ รอบเมืองปาตันในหุบเขากาฐมาณฑุ มีส่วนให้เมืองปาตันมีผู้คนจำนวนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธมากกว่าเมืองอื่นในหุบเขากาฐมาณฑุ

สถูปอโศกทั้ง 4 แห่งเมืองปาตัน (Four Ashokan Stupas of Patan) ประกอบด้วย

  1. PUCHO THURA (WESTERN STUPA)
  2. LAGAN THURA (SOUTHERN STUPA)
  3. TETA THURA (EASTERN STUPA)
  4. IBAHI THURA (NORTHERN STUPA)

สถูปทุกแห่งควรค่าแห่งการมาเยือนเพื่อระลึกถึงความกว้างไกลของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระจันทร์เต็มดวงอันเป็นมงคลของเดือนสิงหาคม จะมีผู้แสวงบุญชาวพุทธและทิเบตเดินรอบเจดีย์ทั้งสี่ในหนึ่งวัน เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของเจดีย์สี่องค์นี้

ติดตามชม การตามเก็บ RC เยี่ยมชมสถูปทั้งสี่แห่ง และพาไปทำความรู้จักร้านอาหารไทยที่เมืองปาตัน ได้ที่ https://youtu.be/4qlni7zV9bI

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.