ชีวิตบนภูเขา สิ้นสุดทางถนน Machha Khola-Dobhan-Philim [Tsum Valley and Manaslu Circuit]

จากหมู่บ้าน Machha Khola ยังคงมีเส้นทางถนนลูกรังเลียบริมหน้าผาและแม่น้ำ Budhi Gandaki แต่มีเพียงรถจี๊ป รถบรรทุกขนสินค้าที่ใช้เส้นทาง ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะลา ล่อ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขนส่งสินค้าในเขตภูเขาหลังจากถนนไปสิ้นสุดที่หมู่บ้าน Dobhan ซึ่งเป็นจุดหมายของเราในเส้นทางวันที่ 3 การตัดถนนยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งกล่าวกันว่าทางเนปาลตั้งใจจะตัดถนนไปจนถึงชายแดนทิเบตทีเดียว

เมื่อข้ามแม่น้ำเข้าสู่หมู่บ้าน Dobhan อันมีความหมายว่าจุดบรรจบของแม่น้ำ ซึ่งที่หมู่บ้านนี้มีแม่น้ำ Dobhan เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเทือกเขา Ganesh Himal ไปบรรจบกับ Budhi Gandaki หากมาเที่ยวเดินเทรคในเนปาลคงได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้กันบ่อยๆ เพราะตั้งชื่อหมู่บ้านง่ายๆตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเช่นนั้น เมื่อสิ้นสุดทางถนนในวันนี้ การเดินเทรคของเราก็เข้าสู่เส้นทางแทร็ค (track) ที่ยากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นทางหิน ทางดิน ลุยน้ำผ่านป่าทึบ เลาะริมผา เส้นทางlandslide ฝูงลาที่ชาวบ้านเลี้ยงดูแล ก็เป็นเส้นเลือดสำคัญที่ลำเลียงสินค้า อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงวัสดุก่อสร้างพวกปูนถุง เหล็กเส้น เหล็กม้วน ไปยังหมู่บ้านต่างๆบนเขา แต่ละขบวนลา มีคนคุมฝูงเดินตามคอยควบคุมให้เป็นระเบียบเพื่อถึงที่หมาย เราต้องเดินสวนไปมา บางครั้งหยุดรอให้ขบวนผ่านไป นอกจากชื่นชมวิวสวย ระวังทางเดินแคบที่อันตราย ก็ต้องคอยเดินหลบขี้ลาเหล่านี้ไปพร้อมกัน

ช่วงแรกของเส้นทางเดินยังอยู่ที่ระดับความสูงไม่มากปลายทางสุดท้ายที่ Philim เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนความสูงเพียงแค่ 1570 เมตร อากาศยังไม่หนาว ฉันเดินเหงื่อออก แต่ก็ไม่ทรมานมากนักเพราะได้ร่มเงาจากผาสูง ป่าที่ไม่แน่นมากพอให้มีลมพัดอ่อนๆ และยังได้เจอลมพัดแรงในเส้นทางภูเขายาวไกลค่อยๆไต่ระดับความชันที่ไร้ร่มเงา (Nepali flat) ก่อนขึ้นสู่หมู่บ้าน Philim ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงฝั่งตรงข้ามเป็นจุดที่เหนื่อย และเมื่อยที่สุดเพราะเราต้องขึ้นบันไดที่ดูไม่สิ้นสุดในช่วงเวลาเย็นที่แทบหมดแรง

จนถึงหมู่บ้าน Philim ซึ่งถือว่าเป็นการจบเส้นทางช่วงแรกของการเดิน ก่อนที่เราจะแยกไปเดินเส้นทาง side trek ที่หมู่บ้าน Tsum Valley หมู่บ้านที่ฉันก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ไปทำไม แล้วทำไมต้องไป” แทนที่จะตรงไป Manaslu Circuit เหมือนคนส่วนใหญ่ที่เดินมาด้วยกัน

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.