รายงานเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ตอนที่ 2 : เว้-ฮอยอัน]

พระราชวังเว้ สร้างปี ค.ศ.1803 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปี 1996 พระราชวังตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม ตัวพระราชวังสร้างขึ้นตามแบบบความเชื่อของจีน เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจีนร่วมพันปี อาคารบางส่วนเหลือรอดจากการต่อสู้ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ.1968 ที่เรียกกันว่า “สงครามตรุษญวณ” เพิ่มเติม

รายงานเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ตอนที่ 1 : ดานัง-เว้]

11.46 น. มายืนรอตม.เข้าประเทศเวียดนาม ที่สนามบินดานัง เจ้าหน้าที่ตม.ทำงานช้ามาก ต่อคิวนาน พอถึงคิวก็ยังนาน เจ้าหน้าที่ทำงานไป ผิวปากไป เหมือนไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ทำแบบช้าๆ ไปเรื่อยๆเพิ่มเติม