ตำนานพื้นบ้านก่อนมาเป็นสิกขิม

ผูู้คนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนจะเป็นอาณาจักรสิกขิม คือชาวเลปชา (Lepcha) เป็นชนเผ่ารักสงบ อุปนิสัยเอื้ออารี นับถือธรรมชาติกับวิญญาณบรรพบุรุษ ชาวเลปชามีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีตัวหนังสือ ดังนั้นประวัติความเป็นมาจึงเป็นการถ่ายทอดจากปากต่อปาก ของคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
ตามตำนานกล่าวถึงตูร์เว ปาโน (Turve Pano) ผู้เก่งกล้าและสามารถรวบรวมผู้คนได้ตั้งตนขึ้นเป็น“พูนู” (Punu แปลว่าผู้นำ หรือราชา) ปกครองแผ่นดินแว่นแคว้น “นเย-แม-เอล (Nye-maa-el)” แปลว่า สวรรค์ ตูร์เว ปาโน เสียชีวิตลงจากการทำศึกกับชนเผ่าชาวเนปาล เพิ่มเติม