ทริป Manaslu Circuit and Tsum valley 23 วัน (เดิน 17 วัน) Private Trip

เส้นทางเทรคที่ยังคงได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวกุรุง ชาวทิเบตที่อยู่บนภูเขาสูง สัมผัสชีวิตเรียบง่าย สงบ สันติแต่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และความยากลำบากในการเข้าถึงของสิ่งอำนวยความสะดวก และยังได้ต่อสู้กับท้าทาย ทดสอบความเข้มแข็ง ความอดทนของตัวเองเพื่อข้ามช่องเขาสูงกว่าห้าพันเมตรพบกับทิวทัศน์ที่งดงาม ไม่เหมือนแห่งใด บนเส้นทาง Tsum Valley และ Manuslu Circuit

ทำไมเส้นทาง Manaslu Circuit and Tsum Valley น่าสนใจ

เส้นทาง Manaslu -Tsum Valley ห่างไกล และน่าตื่นตาเนื่องจากมีความชันขรุขระ ทิวทัศน์เบื้องหลังงดงามและท้าทายของยอดสูงต่างๆที่จะได้เห็นระหว่างทางเดิน โดยเฉพาะยอด Manuslu ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก เป็นหนึ่งในยอดเขาที่นักพิชิตยอดตั้งใจจะผ่านให้ได้สักครั้งในชีวิต นอกจากความงดงามของธรรมชาติ เส้นทางนี้ยังมีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมซึ่งมีการเชื่อมโยงกับทิเบตผ่านเส้นทาง upper Buri Gandaki (หรือ Nupri ‘the western mountains’) และ the Tsum Valley ซึ่งเราไม่พลาดจะไปเยือนที่ Tsum Valley ในทริปนี้ด้วย ซึ่งจะได้ชมหมู่บ้านหิน หลังคาหินชนวน ถ้ำของ Milarepa วัดทิเบตเช่น Mu Gompa และ Rachen Gompa สำนักชีนิกาย Ngak-pa Gumba Lungdang

การเดินทางจะเริ่มต้นด้วยการนั่งรถชมวิวจากเมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) ผ่านตลาด Dhading และตลาด Arkhet ไปยังหมู่บ้าน Machha Khola ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเทรคของเราในทริป เส้นทางเทรคผ่านหมู่บ้านต่างของชาวกุรุง พร้อมทิวทัศน์สวยงามมหัศจรรย์ปกคลุมด้วยหิมะ ผ่านหมู่บ้าน Philim, Chumling ไปจนถึง Chhokang Paro ที่มีวัดทิเบตเช่น Tanju , Rainjam และ Gho โดยมีเทือกเขา Ganesh Himal และเทือกเขาฝั่งทิเบตที่สวยงามตลอดเส้นทาง

โปรแกรมเดินทาง

Day 1: Arrive Kathmandu

Day 2: Kathmandu ช้อปปิ้งและพักผ่อน ทำใบอนุญาติก่อนเดินเขา

Day 3: Drive from Kathmandu to Machha Khola (8-9 hours)

From Kathmandu drive to  Soti Khola. Along the way we enjoy splendid views of Shringri Himal. We trek through Gurung and Magar villages, pass fields and cascading waterfalls, till we reach Machha Khola (Fish River) which is a village situated above a stream with the same name

Day 4: Machha Khola to Doban (6-7 hours)

The trail from Macha Khola to Doban involves some steep ascents and descents. We climb a well – crafted staircase over a ridge to Doban. Doban lies at the confluence of the Shiar Khola, which flows from the east, and the Sarpu khola, which flows from the west.

Day 5: Doban to Philim (6 hours)

The route climbs on rugged rocky trail. We climb up and down ravines and notched trees. We get good views of Sringri himal as we continue up to the village of Philim at 1550m. This is a large Gurung village with fields of corn and millet.

Day 6: Philim to Chumling (Lower Tsum) (7 hours)

We take the trail up through Philim and head up over a ridge that leads to Ganesh Himal Base camp and Chumling( Lower Tsum). overnight at Chumling.

Day 7: Chumling to Chhokangparo (Upper Tsum) (5-6 hours)

From Chumling we trek to Chhokangparo. Upper Tsum valley (part of the Inner Himalaya) open from Chhokangparo. Chhekamparo is a village situated on flat land and made up of two settlements Chhekam and Paro. From the valley, the Ganesh Himal range can be seen directly to the south where it provides spectacular views of the Baudha and Himal Chuli peaks to the south-west. Some households in this village practice polyandry

Day 8: Chhokangparo to Nile/Chhule, visit Milarepa Piren Phu Cave on the way (6-7 hours)

From Chhokangparo we trek to Nile/ Chulle. This is the last village heading north in the upper Tsum Valley. Nile is on the western, sun-side of the Shiar Khola, about 20 minutes walk across from Chhule.

On the way we pass the Piren Phu cave. Piren Phu (pigeon cave) is one of the most sacred caves in the Tsum valley. It is located at the foot of a rugged cliff near the village of Burji. Milarepa, the famous Tibetan saint, was believed to have meditated here. There are two separate gumbas attached to the rocky cave. Richly painted Buddhist murals, excellent artistic scripts carved on stones, long prayer flags and significant Buddhists paper scripts make this cave one of the most important socio-cultural asset in the valley.
Beautiful views can be had of the Shiar Khola, Rachen Gumba, the mountains and settlements amidst vast agricultural land.

Day 9: Nile/Chhule to Mu Gompa (3700 m)

From Nile the trail gradually ascends to Mu gumba, the largest monastery in the region. Mu Gumba is located at the highest and farthest point in the Tsum valley. Mu Gumba was established in 1895 AD and is situated at an altitude of 3510m. The monastery houses religious books, including Kangyur, a life sized statue of Avalokiteshwara, and images of Guru Padmasambhava and Tara.

Day 10: Mu Gompa to Rachen Gompa (5 hours)

From Mu Gumba we take the trail to Rachen Gumba, a nunnery. The nunnery is situated in the Shiar Khola Valley in the foothills of the mountains bordering Nepal and Tibet. Rachen Gumba was established in the year 1905 AD and is one of the largest nunneries in the Tsum valley. It houses nuns belonging to the Ngak-pa sect, which does not allow animal slaughter. The nunnery houses one thousand clay, moulded statues of Avalokiteshwara, a brightly colored, carved throne and pillar, and a large prayer wheel. The interior is richly painted with murals about Buddhism and its history

Day 11: Rachen Gompa to Chumling(7-8 hours)

From Rachen Gompa we proceed towards Dumje, a small village with about eight houses and adjoining cattle shed.
The trail from Rachen Gompa to Domje starts with a crossing in a bridge that leads to Choking Paro. After descending to Siyar Khola, we will arrive at Gompa in Gho. Then we will drop along the river to reach Domje. There are various viewpoints along the trail that provide incredible views of snow-capped mountains, including the Ganesh Himal range

Day 12: Chumling to Lokpa(2240m.) 5-6 hrs

the next section of this trek as we continue our journey, descending towards lower Tsum valley. You will then pass through various settlements of Rachen before arriving at Lokpa

Day 13: Trek from Lokpa to Deng (1,804m): 6-7 hrs

The rocky ridges are decorated by beautiful environment. We feel gorgeous along the way to Salleri and then down to Sirdibas. The trail goes north along the millet fields of Ekle Bhatti and again down to the bank of Budhi Gandaki river. Upon ascending from the bank, we pass through the bamboo forests and to Deng Khola. A small village of Deng welcomes us as we cross the Khola. Overnight stay at local teahouse.

Day 14: Trek from Deng to Namrung (2,630m): 6-7 hrs

Today we walk in and around of Budhi Gandaki for several time. Firstly we make a short hike from Deng to cross Budhi Gandaki and then climb to Rana. From there we move towards Budhi Gandaki valley. The diverse relief feature of the place eventually brings us to Pork Village. The village offers us the sight of magnetic view of Siringi Himal. In plus steps, we go to cross Budhi Gandaki and to the dense forests. The same fantastic up and down trial continues till we reach Namrung where we stay tonight. Meals: Breakfast, lunch & Dinner.

Day 15:  Trek from Namrung to Samagaun (3,530m)- 6-7 hrs

Siring, Ganesh (7,422m) and Himal Chuli’s (7,893m) fantastic view is the specialty of Namrung village (2,630m). From the village we climb up through forest to reach to Lihi. Then we pass through the valleys, Sho, Lho, Shyala and then to Sama villages. The Lho village (3,180m) is the perfect place to view Mt. Manaslu (8,163m) and also has great religious significance which is distinct by Ribung Gompa. While we are at Shyala village, we will be surrounded by mountains from 360 degree such as by Manaslu (8,163m), Himal chuli (7,893m), Peak 29, Ganesh (7,422m) and many others. Our journey today breaks by Samagaun.

Day 16:  Trek from Samagaon to Manaslu Basecamp – Samagaon: 6-7 hrs (Rest Day)

This is our exploration as well as acclimatization day. Samagaun is highly influence by Sherpa culture and Buddhism. We can understand and enjoy the cultural values, lifestyle, mani stones and many Gompas there. Today we will hike to see great glacier view at 4800 m. of Manuslu Base camp. We can see Birendra Lake , the beautiful lake on the way to basecamp. We do hike around and overnight stay in Samagaun.

Day 17:  Trek from Samagaon to Samdo (3,860m): 4-5 hrs

The trek starts by descend to the Budhi Gandaki river. Then we direct north and on crossing a bridge of a stream, we take left which lead us towards Manaslu Base Camp (4,400m). Several mani walls are seen when the valley begins and we continue by shelf above the river. This trail to the kermo kharka is covered by birch and juniper forest. On crossing the Budhi Gandaki River, we do ascend towards a large white Kani made by stone arch. Then we pass the Kani to meet Semdo (3,8620m) for night stay

As more as we go up, it will be a bit tougher to fit with the environment. Thus, we take one more acclimatization day here. While staying, we have two alternatives to do for the day. Either we can go hiking to a valley back of the Samdo or we can make a trip to Gya La (i.e. a large pass) at the north.  The hike to valley offers us sterling views of Manaslu (8,163m), Himalchuli (7,331m), Simnang (6,251m), Larkye peak (6,249m), Cheo and lots more. The way is one of the trade pass to Tibet also. Mountain birds as like Lophophorus (national bird of Nepal), Lammergeyer and Himalayan Griffin are other more additional natural attractions. The Gya la is the famous trading route to Tibet. Overnight stay in Samdo.

Day 18:  Trek from Samdo to Dharamsala/Larkya B. C. (4,460m): 4-5 hrs

For the day, we start our trek on downhill. The descend ends by Budhi Gandaki river. Here we cross the river for the last time and on crossing the wooden bridge, trail goes up. We pass Larkya Bazaar (4,090m), valley of Salka Khola on upon crossing some streams. The fantastic Larkya glacier lovingly welcomes us and motivates to climb up. There we get a kind of shelter called Dharmsala which is not exactly the lodge but easy enough to stay today. The place is also called Larke Phedi. Night stay in Dharmashala

Day 19:  Trek from Dharamsala to Larkya la (5,160m) – Bimthang (3,590m): 8-9 hrs

today we continue from longitudinal face of Larkya glacier by the north side. The glacier offers us the finest view of Larkya peak (6,249m) and Cho danda as well. From the glacier, we make gradual ascend and later steep up to Larkya la pass (5160m). This highest point of entire trek is perfect place to admire beauty of Nepal with the spark of Cheo himal, Himlung himal Kangguru and massive Annapurna II (7,937m). The steep descend ahead leads us to Bhimthang.  Even though the trek today is longer, the stunning surrounding of Himalayan landmass makes us to forget all physical difficulties by securing excellent mental refreshment. Overnight at Bimthang.

Day 20:  Trek from Bimthang to Tilije (2,300m): 5-6 hrs

Early in the morning when first sun rays strike in the whole Manaslu range, it reflects to sharpen our eyes once more. Today mostly we walk downhill to reach Tilije. By crossing some bridges over streams and along the rocky trail, we pass Yak Kharka and to a cultivated land of Kharche. The area is covered by Rhododendron forests. The Kharche is followed by a steep climb over the ridge and down to the Gho village. Above the Gho village, there is a superb view point of Manaslu. The further gradual downhill brings us to Tilije for overnight stay.

Day 21:  Drive back from Tilije to Besi sahar (760 m.) : 5-6 hrs

we catch the bus or other private vehicle to Besi Sahar. The streamline of Marshyangdi and Trishuli river direct us for most of our way. The amazing landscapes, terraces, water bodies, disparate human settlements etc. are running in our eyes for the last time.

Day 22:  drive back to Kathmandu: 8-9 hrs drive

On arrival in Kathmandu, we will be transfer to our hotel. Overnight stay in Kathmandu hotel.

Day 23: Departure transfer

ราคาค่าทริป (ต่อท่าน)

 • 2-4 ท่าน 1,800 US$
 • 5-6 ท่าน 1,750 US$
 • 7-8 ท่าน 1,700 US$
 • 9-10 ท่าน 1,650 US$

ราคานี้รวม :

 • รถรับส่งสนามบิน
 • รถรับส่งไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเทรคหมู่บ้าน Machha Khola และ หมู่บ้าน Besi sahar
 • ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับโรงแรมเมืองกาฐมาณฑุ
 • อาหารเช้า กลางวัน เย็น ระหว่างเดินเทรคทุกมื้อ
 • ที่พักระหว่างเดินเทรค
 • Manaslu and tsum valey Special permit
 • Manaslu and Annapurna Conservation area, TIMS permits
 • ไกด์นำทาง (พูดอังกฤษได้)
 • ลูกหาบ (ลูกหาบ 1 คนต่อ ลูกค้า 2 ท่าน)

ราคานี้ไม่รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล
 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่นน้ำเปล่า ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ค่าโรงแรมในเมือง กรณีที่กลับจากเทรคเร็ว หรือช้ากว่ากำหนด
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าชาร์จไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากเครื่องบินดีเลย์ หรือยกเลิก
 • ประกันการเดินทาง ค่าช่วยเหลือฉุกเฉินส่วนตัว
 • ทิปสำหรับไกด์และลูกหาบ

ติดต่อสอบถาม line : @795eqwfo

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.